Kontakt

Szkoła Jogi Klasycznej
Agata Urbańska
tel. 609 691 626
email: agata-sak@wp.pl

 ul. Zwycięstwa 137  budynek  / Związkowiec /
Koszalin